Начало
Твоят БРОКЕР
Услуги
Партньори
Контакти
Полезни
Лични данни (GDPR)
enru
Старите автомобили ще бъдат облагани с по-висок данък
Старите автомобили ще бъдат облагани с по-висок данък

Източник: http://investor.bg

Отпадат данъчните облекчения за основно жилище, решиха депутатите с приети на първо четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане

Старите автомобили ще бъдат облагани с по-висок данък с въвеждането на имуществен и екологичен компонент. Това решиха депутатите с приети на първо четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, с които се изменя Законът за местните данъци и такси и редица други данъчни закони.

Депутатите одобриха въвеждане на нов компонент при налога за старите коли. Занапред ще се отчита и екологичен компонент заедно със сегашния имуществен /мощност и година на производство/. Той отчита екологичната категория на колата. Така по-старите автомобили с евросертификати под 3 ще имат утежнения в данъка за сметка на по-новите с евро 5 и 6, обясни председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова, предава БТА.

Стъпката според нея е доста умерена и налогът ще скочи с не повече от 20-30 на сто.

“Като се има предвид, че по принцип тези коли са с по-ниско облагане, крайната сума няма да натежи много върху бюджета на собствениците на автомобили", обори Стоянова обвинението на левицата, че с тази промяна хората ще обеднеят още повече. По думите йѝ мярката е най-вече срещу замърсяването на въздуха и ще ограничи превръщането ни "във втора употреба пазар за старите коли на Европа".


Без данъчно облекчение за основно жилище и пълен размер на данъка за всички жилища на данъчно задълженото лице, когато повече от едно жилище е декларирано като основно, одобриха още депутатите.

Досега за основно жилище се ползваше облекчение 50% от данъка.

„Всеки, който е декларирал повече от едно основно жилище, просто е заобикалял закона”, обясни логиката председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова. С промяната се дава и възможност на общините да си потърсят парите от тези, които досега са се опитвали да бягат от закона. Основно жилище е това, където живее семейството, не може да имаш три или пет основни жилища, досега това се случваше, отбеляза Стоянова.

По отношение на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания се предлага ползването и от двамата родители, когато доходите им не позволяват да се прилагат от единия родител. Целта е да се даде възможност на семействата с по-ниски доходи да прилагат пълния размер на облекчението, пише в мотивите си вносителят - Министерският съвет. Посочените промени ще важат още за тази година.

За самоосигуряващите се лица се предлага подаването на годишната данъчна декларация, както и на всички други справки, да става само по електронен път. Промените ще се прилагат за годишната данъчна декларация и съответно за справките, за които задължението за подаване възниква след 31 декември 2019 г.

Повишава се стойността на необлагаемите награди от 30 на 100 лв. от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Те ще се облагат с окончателен данък вместо с данък върху годишната данъчна основа.

С поправки в Закон за акцизите и данъчните складове се залага заплащане на пълното задължение за акциз при надвишаване на годишното допустимо производство от 200 000 хектолитра бира от лице с удостоверение за независима малка пивоварна. Разширява се и обхватът на обектите, в които ще се извършва търговия с тютюневи изделия, като се включват всички обекти, в които се зареждат моторни превозни средства, независимо какъв вид горива продават.

Предвиждат се и изменения по отношение на задължението за предоставяне на обезпечение за данъчно задължените лица, които през текущия данъчен период извършват доставки на течни горива над 25 000 лв. Отпада изискването размерът на обезпечението да не може да бъде по-малък от 50 000 лв.

В Закон за митниците отпада задължението митничарите, с изключение на заемащите технически длъжности, два пъти да декларират своето имотно състояние - веднъж пред директора на Агенция "Митници" и втори - в декларацията по закона за противодействие на корупцията.

Въвежда се праг от 10 000 евро при осъществяване на доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица.

Депутатите решиха посредничество при международно осиновяване по Семейния кодекс да бъде освободена доставка.

Парламентът реши още да бъде закрит Централният регистър на юридическите лица с нестопанска цел, а към Агенцията по вписванията да бъде създаден регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

И-мейл

Парола
Вход        
Регистрация
Забравена парола

Създаден от IBS