Начало
Твоят БРОКЕР
Услуги
Партньори
Контакти
Полезни
Лични данни (GDPR)
enru
Колко милиарда лева управляват застрахователите у нас
Колко милиарда лева управляват застрахователите у нас

Източник: Profit.bg

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност, които осъществяват дейност в България, възлизат на 5.989 млрд. лв. към края на юни 2015 г.

Техният размер се увеличава с 464.5 млн. лв. (8.4%), в сравнение с края на юни 2014 г. (5.525 млрд. лв.), и с 44.1 млн. лв. (0.7%) спрямо края на първото тримесечие на 2015 г. (5.945 млрд. лева).

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 214.4 млн. лв. (15.9%) – от 1.347 млрд. лв. към края на юни 2014 г., до 1.561 млрд. лв. към края на същия месец на 2015 г.

Спрямо края на март 2015 г. (1.565 млрд. лв.) те намаляват с 3.7 млн. лв. (0.2%).

Техният относителен дял в общия размер на активите към края на юни 2015 г. е 26.1% при 24.4% към края на второто тримесечие на 2014 г. и 26.3% към края на март 2015 г.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават с 253.6 млн. лв. (6.1%) – от 4.174 млрд. лв. към края на юни 2014 г., до 4.428 млрд. лв. към края на същия месец на 2015 г.

Те нарастват с 47.8 млн. лв. (1.1%) спрямо края на март 2015 г. (4.38 млрд. лв).

Към края на юни 2015 г. относителният дял на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 73.9% при 75.6% в края на второто тримесечие на 2014 г. и 73.7% към края на март 2015 г.
В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на юни 2015 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база се увеличават с 356 млн. лв. (13.6%) до 2.967 млрд. лв.

Спрямо края на юни 2014 г. депозитите намаляват със 103.6 млн. лв. (11.8%), до 774.1 млн. лв., а средствата във вземания от застрахователни операции нарастват с 27.3 млн. лв. (4.3%), до 661 млн. лв. В края на второто тримесечие на 2015 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 49.5% при 47.3% към края на същото тримесечие на 2014 г., на депозитите – 12.9% при 15.9% към края на юни 2014 г. и на вземанията от застрахователни операции – 11% при 11.5% към края на второто тримесечие на 2014 г.

Прочети повече на: http://profit.bg/news/Kolko-miliarda-leva-upravlyavat-zastrahovatelite-u-nas/nid-143168.html

И-мейл

Парола
Вход        
Регистрация
Забравена парола

Създаден от IBS