Начало
Твоят БРОКЕР
Услуги
Партньори
Контакти
Полезни
Лични данни (GDPR)
enru
Бонуси за добрите шофьори
От догодина цената на "Гражданска отговорност" може да зависи от опита и поведението на водача зад волана

Бонуси за добрите шофьори
Източник: Capital.bg - Гергана Михайлова

Българският шофьор е чувствителен на тема цена и дори няколко стотинки разлика пренасочват потоци коли между бензиностанциите. Затова и не е чудно, че стойността на задължителната полица "Гражданска отговорност" е нещо, способно да пренасочи потоци клиенти между застрахователите. А те, в опит да тушират недоволството и отлива на клиенти, са склонни да задържат цената дори и под себестойността на поетия риск.

Скоро обаче правилата на тези пределно семпла игра, засягаща над 4 млн. активни шофьори по данни на КАТ, може да се променят. Причината е предвиденото в Кодекса за застраховането въвеждане на т.нар. система бонус-малус (BMS). Това, най-просто казано, означава финансов стимул за изрядните шофьори, като при липса на произшествия цената на полицата ще пада, и обратното - водачи, предизвикали катастрофи или с актове за нарушения, ще трябва да плащат повече. Или казано по друг начин, вече всеки освен кредитна история, която влияе на условията, които може да получи за заем от банка, ще има и аналогична шофьорска история.


Макар на хартия принципът да е прост, той изисква споделяне, стиковане и статистическо обработване на огромни масиви данни между КФН, КАТ и застрахователите, което дълго време се оказваше пречка. Сега трябва да се случи от началото на 2017 г., но срокът няма да бъде спазен поради липса на готовност. Все пак има шанс забавянето да е малко. В края на октомври Гаранционният фонд на застрахователите пусна търг за написване на методологията. Срокът за реакция е кратък и изтича на 23 ноември, а начинът, по който е конструирана процедурата, според експерти от консултантския бизнес не гарантира избор на най-добрия кандидат с най-адекватния проект. А той е важен не само защото влияе на бюджетите на огромен брой шофьори, като променя застрахователния им квазиданък ГО, а и защото бонус-малус води до намаление на пътните произшествия. Ако обаче се допуснат грешки, ефектът ще са недоволни шофьори и дори неплатежоспособни застрахователи. Рискът не е за подценяване, особено като се има предвид, че както и други важни неща в държавата, и българският бонус-малус е програмиран да се роди в ситуация на трескаво бързане заради изтичащ законов срок.


По-добре късно


В новия Кодекс за застраховането, който влезе в сила през януари, бе дадена една година време за осигуряването на възможност за индивидуална "Гражданска отговорност" на автомобилистите, при която не възрастта и видът на автомобила, а качествата на водача ще определят цената. Санкции за неизпълнение на срока няма. Едва в края на миналия месец Гаранционният фонд на застрахователите отправи покана към специализираните компании чрез обява на сайта си. На въпрос на "Капитал" защо конкурсът не бе организиран по-рано, от там отговориха писмено, че е отнело време изграждането на информационна система за обмен на данни не само между застрахователите, но и с Министерството на вътрешните работи (виж карето с отговора). Без изграждането на такава инфраструктура и натрупването на масив о данни няма как да се разработи адекватен за българските условия модел на бонус-малус. Реално компаниите и сега предлагат елементи на системата за собствените си дългосрочни клиенти, за които има натрупани данни.


Според работещи в бранша нежеланието за споделяне на вътрешна информация от компаниите е било една от пречките, но след години дебати в гилдията вече има консенсус и проблемът е преодолян, а в информационната система на Гаранционния фонд могат да се намерят данни за няколко години назад. Консултанти, които се подготвят да участват в процедурата, обаче имат притеснения за качеството на данните. Без достатъчно дълъг исторически период на натрупване ще бъде трудно да се изработи добра методология. И ако заради този недостатък тя се окаже слаба, консултантът би компрометирал името си.


Потенциалните участници в конкурса имат и други страхове - въпреки изискванията за международен опит и работа на поне три пазара, входът е широко отворен и през него могат да преминат одиторски практики, които покрият изискването за актюери в екипа си чрез формални договори (както стана при прегледа на балансите на застрахователите). Освен това формулата за оценка дава едва 40% тежест на критерия "цена" и сериозните 60% на критерия "опит", от които едва 18% е максималното тегло за предложената методология. "Опираме дотам един конкурс, в който моделът има основно значение, но носи най-ниско тегло. Така някой с ниска цена и достатъчно голям формален опит би могъл да спечели конкурса", коментира добре запознат с процедурата източник от консултантските среди.


Плашещи изглеждат и късите срокове, дадени за изготвяне на анализ за честотата на произшествията, размера на изплатените застрахователни претенции и факторите, които водят до тях. На базата на този труд ще се аргументират критериите, които ще определят индивидуалния коефициент, с който ще се намалява или завишава цената на "Гражданската отговорност". Подробният доклад трябва да бъде предоставен 60 дни след подписването на договор с изпълнителя, без на този етап той да знае на какви данни може да разчита.


По информация на "Капитал" организаторите на конкурса са информирали представители на голямата четворка в одиторския бизнес (Deloitte, PwC, EY, KPMG) за откритата процедура. В нея обаче биха могли да се включат и участвалите в проверките на банки и застрахователи консултанти с международен опит.


Справедлива "гражданска"


Заради сложността в изготвянето на методологията, в застрахователния бранш не очакват да има бонус-малус преди края на 2017 г. Например сред проблемните зони за изчистване е как да се калкулира риск на водача, след като застраховката се сключва не за него, а за автомобила, който може да бъде шофиран и от други. Освен това трябва да се предвиди и как да се третират фирмени автомобили или такива, с повече от един собственик, както и какво се случва при продажба на автомобила (например на по-рисков водач).


Промяната, която ще настъпи с прилагането на системата, е в определянето на еднакви за всички застрахователи лимити на отстъпките и надценките, които са длъжни да прилагат спрямо базовата си тарифа. По света има примери с бонуси от 50% от стойността на задължителната застраховка и малуси от 200% над базовото ниво на полицата и според практиката болшинството от водачите получават висок бонус. Затова прекалено голямата и лесна за получаване отстъпка може да постави под въпрос платежоспособността на застрахователите. "Тези, които съумеят умно да използват една такава система, ще имат възможност да подобрят техническите си резултати и при всички положения ще помогне в управлението на риска", коментира експерт от бранша. Той прогнозира, че средно за пазара цената на "Гражданската отговорност" няма да се промени, тъй като застрахователите си запазват правото да определят базовото равнище, спрямо което ще се прилагат бонусите и малусите. Най-вероятно обаче стимулът възможност за по-евтина полица при водачи без произшествия ще доведе до по-голямо покритие на застраховката, която, въпреки че е задължителна, не успява да обхване 100% от шофьорите.


Върху позитивните ефекти и по-справедливото разпределение на отговорността акцентира и Николай Генчев, главен изпълнителен директор на UNIQA: "Логиката зад тази система е, че определен процент от водачите предизвикват ПТП, а в крайна сметка всички са задължени да плащат за щетите. Така че една такава система ще даде възможност тези, които са рискови водачи, имали са ПТП в миналото и нарушения в КАТ, да плащат по-висока цена, а тези, които са изрядни шофьори, които нямат нарушения, да плащат по-ниска цена", коментира експертът.


На този етап в сектора нямат предпочитания колко степенна да е бонус-малус системата, но се счита, че пет или шест скали биха обхванали основните групи водачи. Най-вероятно ключовите фактори, които ще определят индивидуалния размер на отстъпката или надценката, ще са възраст, шофьорски опит, районът, в който обичайно се ползва автомобилът (защото има области с повече произшествия и такива - с по-малко), разстоянията, които се изминават с колата (градски, извънградски). Факторът пол е забранен да се прилага.


Борислав Михайлов, изпълнителен директор на "Гаранционен фонд": Системата може да бъде въведена догодинаКога очаквате да започне прилагането на системата бонус-малус в България?

Това е сложен проект, с който са ангажирани много страни – Гаранционният фонд, застрахователната индустрия, МВР, КФН и други. Осигурен е вече и процесът по обмен на данни. Всичко това дава увереност, че в скоро време през 2017 г. унифицираната система бонус-малус може да бъде въведена.


Какъв е интересът към конкурса и защо се обявява едва сега?

За да се пристъпи към избор на консултант, беше необходимо предварително да се създадат необходимите бази данни, с достатъчно чисти данни в тях и да се осигури подходяща инфраструктура за комуникация между различните информационни системи. В момента, в който бяха реализирани тези предварителни условия, пристъпихме към реализиране на процедурата по избор на консултант с международен опит.


Тъй като материята, свързана с въвеждане на унифицирана система бонус-малус, е достатъчно сложна и засяга много широк кръг заинтересовани лица, е предвидено оценката на офертите и приемането на изпълнението на всеки един от етапите от работата на консултанта да бъде извършено от комисия, включваща представители както на застрахователната индустрия, така и на ангажираните държавни органи.


Твърде рано е да се коментира интерес от страна на желаещи да се включат в процедурата по избор на консултант.


Как ще се решават ключови въпроси, като например как ще се прилага системата, имайки предвид, че застраховката се сключва за автомобил и може да е на името на трети лица или фирми, а отговорността се носи от водача?

От консултанта трябва да бъде намерено решение, съответно направено предложение за решаването на такива специфични въпроси, като: дългосрочното управление на МПС с изрично упълномощаване от собственика или от друго упълномощено лице; съсобственост върху МПС от повече от едно физическо лице; собственост от юридическо лице; прехвърляне на собствеността върху дадено МПС; покупка на ново МПС и така нататък.

И-мейл

Парола
Вход        
Регистрация
Забравена парола

Създаден от IBS