Начало
Твоят БРОКЕР
Услуги
Партньори
Контакти
Полезни
Лични данни (GDPR)
enru
Брутните премии на застрахователите нарастват със 7,62% към края на септември
Лидер по пазарен дял е ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" с 12,4%
Брутните премии на застрахователите нарастват със 7,62% на годишна база до близо 1,7 млрд. лв. през първите девет месеца на годината, показват изчисленията на Investor.bg на база статистиката на Комисията за финансов надзор за застрахователния пазар към края на септември.
Най-голям премиен приход носи гражданската отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС (моторно превозно средство), като към края на септември този вид застраховка носи 458,9 млн. лв. приход. Той е със 7,64% по-голям в сравнение с миналата година.
От тях 449,5 млн. лв. са за автомобилните застраховки „Гражданска отговорност“, а 909 хил. лв. са за „Зелена карта“.
Най-сериозен ръст в този сегмент има при „Гражданска отговорност на превозвача“, където повишението на приходите е 63,18%, или с малко над един милион лева повече спрямо периода януари-септември 2015 г.
При граничната застраховка „Гражданска отговорност“ има ръст от 28,98%, като към края на септември приходите от премии са в размер на 5,5 млн. лв.
Общо приходът от застраховките при злополука се увеличава с 21,64% спрямо година по-рано, като към края на септември достига 24,5 млн. лв.
Премийни приходи по видове застраховки в общото застраховане (в лв.)

Видове застраховки
Януари-септември 2015 г.
Януари-септември 2016 г.
Изменение в лв.
Изменение в %
ЗЛОПОЛУКА
20 193 157
24 563 460
4 370 302
21,64%
В т.ч. ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ЗЛОПОЛУКА" НА ПЪТНИЦИТЕ В СРЕДСТВАТА ЗА ОБЩАСТВЕН ТРАНСПОРТ
3 692 587
2 756 145
-936 442
-25,36%
ЗАБОЛЯВАНЕ
31 174 330
35 272 126
4 097 795
13,14%
СУХОПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, БЕЗ РЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
352 785 112
377 807 713
25 022 601
7,09%
РЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
4 085 174
5 874 417
1 789 243
43,80%
ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ
6 793 157
5 822 277
-970 879
-14,29%
ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ
5 815 220
3 867 522
-1 947 698
-33,49%
ТОВАРИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ
12 919 120
13 623 359
704 238
5,45%
ПОЖАР И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ
156 018 888
175 747 922
19 729 034
12,65%
ДРУГИ ЩЕТИ НА ИМУЩЕСТВО
33 890 946
30 244 929
-3 646 016
-10,76%
ГО, СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МПС
426 362 431
458 954 725
32 592 293
7,64%
В т.ч. "ГО НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ"
419 504 417
449 555 815
30 051 398
7,16%
В т.ч. "ЗЕЛЕНА КАРТА"
767 225
909 386
142 161
18,53%
В т.ч. ГРАНИЧНА ЗАСТРАХОВКА "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ"
4 238 039
5 466 174
1 228 135
28,98%
В т.ч. "ГО НА ПРЕВОЗВАЧА"
1 852 751
3 023 349
1 170 598
63,18%
ГО, СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ
4 179 004
2 518 735
-1 660 268
-39,73%
ГО, СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ
1 329 276
1 419 219
89 943
6,77%
ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ
28 341 559
30 538 506
2 196 947
7,75%
КРЕДИТИ
8 344 658
5 089 704
-3 254 953
-39,01%
ГАРАНЦИИ
1 397 443
8 062 479
6 665 035
476,95%
РАЗНИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ
7 683 592
6 900 673
-782 919
-10,19%
ПРАВНИ РАЗНОСКИ
4437
3072
-1364
-30,76%
ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ
13 465 151
14 488 712
1 023 560
7,60%
ОБЩО
1 544 837 672
1 662 510 419
117 672 747
7,62%

Източник: Изчисления на Investor.bg на база данните на КФН
Забелязва се увеличение на премийните приходи от застраховки при пожар и природни бедствия, които се увеличават с 12,65% към 30 септември спрямо същия период на 2015 г. до 175,7 млн. лв. В сегмента „Други щети на имуществото“ приходите намаляват на годишна база с 10,76% до 30,2 млн. лв.
Към края на деветия месец от годината здравните застраховки носят премиен приход в размер на 35,3 млн. лв., като повишението на годишна база е с 13,14
Брутен премиен приход към 30 септември 2016 г. (в лв.)


Източник: Изчисления на Investor.bg на база данните на КФН
Лидер по пазарен дял е ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ с 12,4%, следвано от ЗК „Лев Инс“ АД с 12,09% и ЗАД „Армеец“ с 11,36%.
Рязко увеличение на премийния приход отчита "ЗЗОК Надежда'' АД с 1164% до 1,966 млн. лв. към края на септември спрямо 155,5 хил. лв. през същия период на миналата година. Нарастване с 214% се наблюдава при "ЗЕАД ДаллБогг: Живот и здраве'' ЕАД, където премийният приход за година се е увеличил с 214% до 48,2 млн. лв. в сравнение с 15,3 млн. лв. година по-рано.
На трето място по нарастване се нарежда ЗАД "Здравноосигурителен институт" АД – със скок от 181% на годишна база до 1,1 млн. лв. при 398,6 хил. лв. в края на септември 2015 г.
По статията работиха: Веселина Василева, редактор Десислава Попова

И-мейл

Парола
Вход        
Регистрация
Забравена парола

Създаден от IBS