Начало
Твоят БРОКЕР
Услуги
Партньори
Контакти
Полезни
Лични данни (GDPR)
enru
Средствата, управлявани от застрахователните дружества, растат с 10,3% за година

Източник: Investor.bg

Общата стойност на активите на дружествата се повишава с 12% до 1,748 млрд. лв.

Средствата, управлявани от застрахователните дружества в България, нарастват с 10,3% на годишна база през юни до 6,603 млрд. лв. в сравнение с 5,989 млрд. лв. в края на юни 2015 г. Това показва статистиката на Българската народна банка (БНБ) за застрахователната дейност в страната през шестия месец от годината.
Повишение се отчита и спрямо предходното тримесечие, като средствата за застрахователите у нас нарастват с 5,5% спрямо края на март, когато са били в размер на 6,261 млрд. лв., сочат предварителните данни на БНБ.
Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 12% от 1,561 млрд. лв. към края на юни 2015 г. до 1,748 млрд. лв. към края на същия месец на 2016 година. Спрямо края на март увеличението е с 0,5%.
Техният относителен дял в общия размер на активите към края на юни 2016 г. е 26,5% при 26,1% към края на второто тримесечие на 2015 г. и 27,8% в края на март 2016 година.
Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават с 9,7% до 4,885 млрд. лв. в края на юни спрямо миналата година. В сравнение с края на март те нарастват със 7,4%.

Графика: Структура на активите според вида дейност, БНБ
В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на юни 2016 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база се увеличават с 9,8% до 3,256 млрд. лв.
Спрямо края на юни 2015 г. депозитите намаляват с 2,3% до 756,1 млн. лв., акциите и другите форми на собственост се увеличават с 8,7% до 739,1 млн. лв.
Средствата във вземания от застрахователни операции нарастват с 16% до 766,7 млн. лева.
В края на второто тримесечие на 2016 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 49,3% при 49,5% към края на същото тримесечие на 2015 г., на депозитите – 11,4% при 12,9% към края на юни 2015 г., на акциите и другите форми на собственост – 11,2% при 11,4% към края на юни 2015 г. и на вземанията от застрахователни операции – 11,6% при 11% към края на второто тримесечие на 2015 година.

Графика: Структура на активите по инструменти, БНБ
Във валутната структура на активите на застрахователните дружества основен дял имат активите в левове, които са 40,5% от общия размер на активите към края на юни 2016 г. при 42,2% преди година.
Активите в евро са 29,4% при 27,9% към края на юни 2015 година. Към края на юни 2016 г. активите в щатски долари са 3,1% при 3,8% към края на второто тримесечие на 2015 г., а в други валути– 27% при 26,1% през предходната година.

Графика:Валутна структура на активите, БНБ
На годишна база към края на юни 2016 г. инвестициите на застрахователните дружества в България се увеличават със 126 млн. лв. (4%) до 3,267 млрд. лв. Техният относителен дял е 49,5% към края на юни 2016 г. при 52,4% през същия месец ба 2015 година.
В края на второто тримесечие на 2016 г. средствата, инвестирани в държавите от Европейския съюз, нарастват на годишна база с 14,3% до 2,956 млрд. лв., като относитеният им дял към края на юни 2016 г. е 44,8%.

Графика:Географска структура на активите, БНБ
Привлечените средства от дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на юни 2016 г. са 6,603 млрд. лв. Собственият капитал е 1,861 млрд. лв. към края на юни, като намалява със 7,2% на годишна база.
В края на шестия месец от годината застрахователните технически резерви нарастват на годишна база с 9,2% до 3,807 млрд. лв. 

И-мейл

Парола
Вход        
Регистрация
Забравена парола

Създаден от IBS