Начало
Твоят БРОКЕР
Услуги
Партньори
Контакти
Полезни
Лични данни (GDPR)
enru
ЕК иска от България да прилага правилата на ЕС в областта на застраховането

Европейската комисия поиска България, Гърция, Люксембург, Словения и Швеция да транспонират Директива „Платежоспособност ІІ“ (Директива 2009/138/EО) и Директива „Омнибус II“ (Директива 2014/51/EС) в своето национално законодателство.

Тези Директиви заместват 14-те директиви за застраховането и презастраховането, известни преди като „Платежоспособност І“ (вж. MEMO/15/3120 от 12 януари 2015 г.), заяви Представителството на ЕК в свое прессъобщение. С тях за първи път се въвежда хармонизирана, последователна и солидна пруденциална рамка за застрахователните компании в ЕС, включително правила във връзка с количествените изисквания, управлението и докладването с цел улесняване на развитието на единен пазар на застрахователните услуги. Целта на тези нови правила за застраховането е да се гарантира финансовата стабилност на застрахователните компании, така че те да могат да покрият рисковете през трудни периоди. Tе ще започнат да се прилагат изцяло от 1 януари 2016 г. Срокът за транспониране на Директивите в националното законодателство беше 31 март 2015 г. Горепосочените пет държави членки обаче не са уведомили Комисията относно мерки за транспониране на тези правила в своето национално законодателство. Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище и е следваща стъпка след изпращането през май 2015 г. на официално уведомително писмо до тези държави членки. Ако те не транспонират Директивите в срок от два месеца, Комисията може да реши да предяви иск срещу тези държави членки пред Съда на ЕС.

Прочети повече на: http://insurance.profit.bg/news/EK-iska-ot-Bulgariya-da-prilaga-pravilata-na-ES-v-oblastta-na-zastrahovaneto/nid-114931.html

И-мейл

Парола
Вход        
Регистрация
Забравена парола

Създаден от IBS