Начало
Твоят БРОКЕР
Услуги
Партньори
Контакти
Полезни
Лични данни (GDPR)
enru
Пенсионните фондове управляват 4 291 099 лица и 8,165 млрд. лева


Източник: Insmarket.bg

Дружествата отчитат печалба за 2014 г. в размер на 40 575 хил.лв.

Към 31.12.2014 г. броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми, достига 4 291 099 лица, което представлява нарастване със 102 934 лица или с 2,46 на сто спрямо осигурените към края на 2013 г. Това обявиха от Управление "Осигурителен надзор" на КФН, като окончателни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2014 г. Информацията е получена на база на одитираните финансови отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

Четири от деветте дружества генерират почти 75% (74,57%) пазарен дял по броя на осигурените лица в управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Показателят бележи лек спад в сравнение с края на 2013-та, когато първите четири компании държаха 75,5 на сто от осигурените.

Безспорен лидер в края на 2014 г. по дял осигурени е ПОК "ДОВЕРИЕ" АД - 27,75% (29,35 на сто през 2013 г.). На второ място е ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД - 22,59% (22,20 на сто през 2013-та). Третото място заема ПОК "ДСК-РОДИНА" АД - 12,28 % (11,70 на сто през 2013 г.). На четвърто място с неголяма малка разлика в пазарния дял от третия се класира ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД - 11,95 на сто (12,25% през 2013 г.).

1 190 819 души се осигуряват във фондовете на "Доверие", 969 501 - в тези на "Алианц България", 526 955 - в "ДСК- Родина", 512 900 - във фондовете на "Съгласие".

Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2014 г. се равняват на 8 164 549 хил. лв. и регистрират ръст от 1 355 413 хил.лв. или 19,91 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2013 г.

Според пазарния дял по размера на нетните активи в управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване пенсионноосигурителните дружества се нареждат в индивидуалната класация по следния начин:
"Доверие"- 27,47% (29,51 на сто през 2013 г.)
"Алианц България - 23,26% (23,07 на сто през 2013 г.)
"ДСК-Родина" - 12,67% (11,55 на сто през 2013 г.)
"Съгласие - 11,98% (12,14 на сто през 2013 г.)

Пенсионноосигурителните дружества приключват отчетната 2014 г. с общи приходи в размер на 148 411 хил. лв., което представлява увеличение с 14,05 на сто в сравнение с отчетените приходи през 2013 г. Дружествата реализират положителен общ нетен финансов резултат за 2014 г. в размер на 40 575 хил.лв., което представлява увеличение на този показател с 9,91 на сто в сравнение с 2013 г.

Окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2014 г. в голяма степен се припокриват с обявените от КФН на 17.02.2015 г. предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване.

И-мейл

Парола
Вход        
Регистрация
Забравена парола

Създаден от IBS