Начало
Твоят БРОКЕР
Услуги
Партньори
Контакти
Полезни
Лични данни (GDPR)
enru
Пенсионните дружества управляват 12,798 млрд. лв.

През първото тримесечие в четирите вида пенсионни фондове се осигуряват 4 616 912 души


Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.03.2018 г. е 4 616 912 души, като нараства спрямо 31.03.2017 г. с 2,57 на сто. Това съобщиха от управление "Осигурителен надзор" на КФН на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества за първото тримесечие.
В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.03.2018 г. са акумулирани нетни активи на стойност 12 798 191 хил.лв. В сравнение с края на първото тримесечие на 2017 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 13,63 на сто.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през първото тримесечие на 2018 г. възлизат на 47 620 хил.лв. и нарастват с 13,58 на сто в сравнение с отчетените приходи през съответния период на предходната година. Нетният финансов резултат на дружествата към 31.03.2018 г. е в размер на 17 387 хил.лв.

Източник: http://insmarket.bg

И-мейл

Парола
Вход        
Регистрация
Забравена парола

Създаден от IBS