Начало
Твоят БРОКЕР
Услуги
Партньори
Контакти
Полезни
Лични данни (GDPR)
enru
Премиите на застрахователите растат с 4,5% за десетмесечието

Източник: investor.bg

Общите приходи и изплатените претенции на застрахователните компании в България се увеличават през първите десет месеца на годината.
За периода януари-октомври 2014 г. брутният премиен приход, реализиран от дружествата, се равнява на 1,43 млрд. лв. Това е с 4,48%, или с 61,39 млн. лв., повече в сравнение със същия период на предходната година. Темпът на прираст на брутния приход обаче се забавя, тъй като през 2013 г. увеличението бе със 7,7 на сто.

От началото на годината сумата на изплатените обезщетения нараства с 9,3% на годишна база, или с 64,93 млн. лв., до 767,183 млн. лв., показват изчисленията на Investor.bg на база статистиката за застрахователния пазар, публикувана от Комисията за финансов надзор (КФН). От юли до октомври компаниите са изплатили 278,431 млн. лв. Именно през този период бе пикът на природните бедствия като наводнения и градушки.
Що се отнася до инвестициите, които извършват компаниите, до октомври те растат с 8,3% до 2,315 млрд. лв. Вземанията са с 13,5% повече до 738,581 млн. лв., докато за година задълженията се увеличават с 13,2% до 191,402 млн. лв. Отделно разходите за бъдещи периоди се повишават със 17,4% до 100,668 млн. лв.

Състояние на застрахователния пазар (в млн. лв.)
Показател
Към октомври 2013 г.
Към октомври 2014 г.
Изменение в млн. лв.
Изменение в %
1
Брутен премиен приход
1 369,3
1 430,7
61,392
4,48%
2
Изплатени обезщетения
702,257
767,184
64,927
9,25%
3
Инвестиции
2 137,8
2 315,017
177,217
8,29%
4
Вземания
650,732
738,581
87,849
13,50%
5
Задължения
169,099
191,402
22,303
13,19%
6
Разходи за бъдещи периоди и натрупан доход
85,774
100,668
14,894
17,36%

Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН

Как се представят компаниите, извършващи общо застраховане?

Към края на октомври брутният премиен приход, реализиран само от дружествата по общо застраховане, възлиза на близо 1,16 млрд. лв. Това е с 3,2% повече спрямо същия период на предходната година.
В топ 6 на компаниите по пазарен дял, а и по размер на премиите, от общо 40, извършващи общозастраховане, се нареждат „Армеец“, „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, „Лев Инс“ АД, „ДЗИ – Общо застраховане“, „Алианц България“ и „Бул инс“. Пазарният дял само на тези компании надвишава или е близък до 10%, а на останалите – по-малък от 5%. Най-голяма сума на премийния приход има „Армеец“ (159,2 млн. лв.), а с близо 20% за година расте тази на „Бул инс“.

Дружество
Премиен приход към октомври 2013 г.
Премиен приход към октомври 2014 г.
Изменение в млн. лв.
Изменение в %
Пазарен дял
1
ЗАД “Армеец”
139,653 602
159,224 078
19,570 476
14,01%
13,73%
2
ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп”
150,220 077
145,921 446
-4,298 632
-2,86%
12,58%
3
ЗК "Лев Инс" АД
151,793 504
143,302 866
-8,490 638
-5,59%
12,36%
4
“ДЗИ - Общо застраховане” ЕАД
114,154 069
114,968 383
814,314
0,71%
9,92%
5
ЗАД "Алианц България"
102,559 081
114,483 635
11,924 555
11,63%
9,87%
6
ЗД “Бул инс” АД
90,449 105
108,129 815
17,680 710
19,55%
9,33%
Общо за компаниите, извършващи общозастраховане
1 123,634 634
1 159,503 528
35,868 893
3,19%
-

Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН

От началото на годината до 30 октомври общозастрахователните компании са изплатили общо 662,1 млн. лв., което е с 8,33% повече на годишна база, или с 50,9 млн. лв. Сумата на обезщетенията по застраховка „Сухопътни превозни средства (без релсови)“ нараства с 36,7 млн. лв., или с 16%, до близо 265 млн. лв. Сумата на претенциите по „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС“ за година намалява с 8,29 млн. лв., или с 3%, до 270,8 млн. лв., а само по „Гражданска отговорност на автомобилистите“ - с 3,1 млн. лв. до 267,7 млн. лв.

До края на октомври изплатените обезщетения по застраховка „Пожар и природни бедствия“ се покачва с 31%, или с 13 млн. лв. до 55,1 млн. лв., а по т.нар. застраховка „Други щети на имуществото“ - със 74%, или със 7,5 млн. лв., до 17,67 млн. лв.

Как се представят животозастрахователните компании?

За десетте месеца на 2014 г. животозастрахователните дружества увеличават с 10,3% сумата на своя брутен премиен приход до 271,199 млн. лв. Сумата на изплатените обезщетения въвлиза на 105,08 млн. лв. Тя е с 15,4% по-голяма в сравнение с година по-рано, когато бе 91,05 млн. лв.
В топ 6 на животозастрахователните компании по пазарен дял и по сума на премиите попадат „Алианц България Живот”, „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“, „Уника Живот“, „ОББ - Алико ЖЗД“, „ДЗИ-Животозастраховане“ и „Синдикална ВЗК“.

Дружество
Премиен приход към октомври 2013 г.
Премиен приход към октомври 2014 г.
Изменение в млн. лв.
Изменение в %
Пазарен дял
1
ЗАД "Алианц България Живот”
53,761 010
59,519 427
5,758 417
10,71%
21,95%
2
ЗАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп"
37,280 688
45 853 328
8 572 640
22,99%
16,91%
3
ЗК "Уника Живот" АД
25,893 285
33,323 188
7,429 903
28,69%
12,29%
4
"ОББ - Алико ЖЗД" АД
21,461 066
26,677 332
5,216 266
24,31%
9,84%
5
"ДЗИ-Животозастраховане" ЕАД
24,672 367
26,637 619
1,965 252
7,97%
9,82%
6
"Синдикална ВЗК"
24,692 432
17,229 835
-7,462 597
-30,22%
6,35%
Общо за животозастрахователните компании
245,675 794
271,198 489
25,522 695
10,39%
-

Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН

Най-голям дял при изплатените от животозастрахователите претенции заема застраховка „Живот” и рента – 77,1%, следвана от застраховка „Заболяване“ – 7,5 на сто. Статистиката на КФН показва още, че изплатените претенции по застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, заемат дял от 5% от общата сума, платена от животозастрахователите в периода януари-октомври.
Обезщетенията по застраховка „Живот” и рента се покачват с 11,3% на годишна база до 81 млн. лв. По застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд, компаниите са платили с 11,2% повече, или общо 5,282 млн. лв. за година. Платените суми по застраховка „Заболяване“ нарастват над 5 пъти – от 1,46 млн. лв. до малко над 7,85 млн. лв.

И-мейл

Парола
Вход        
Регистрация
Забравена парола

Създаден от IBS