Начало
Твоят БРОКЕР
Услуги
Партньори
Контакти
Полезни
Лични данни (GDPR)
enru
Нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 17,88%

Източник: Insmarket

Две дружества държат близо 59% от пазара по брой осигурени, а първите четири съвкупно имат над 74% пазарен дял.

Компаниите с най-висок пазарен дял по брой осигурени в управляваните от тях фондове
ПОК "Доверие" – 26,48%
ПОД "Алианц България" – 22,12%
ПОК "ДСК-Родина" – 14,29%
ПОК "Съгласие" – 11,14%

Общо 3 639 398 души се осигуряват в универсалните пенсионни фондове (УПФ).  Средната възраст на осигурените е 39,9 години. Най-много осигурени в УПФ има във възрастовата граница 40-44 г. - 588 938 души.
В професионалните пенсионни фондове се осигуряват 282 282 души, като средната им възраст е 45,9 години.Най-много осигуряващи се в УПФ има във възрастовата граница 45-49 г. - 51 743 души.
В доброволните пенсионни фондове (ДПФ) се осигуряват 611 000 души, като средната възраст е 51,2 години. Най-много за трета пенсия се осигуряват на възраст между 45- и 49 години - 95 987 души.
В доброволните пенсионни фондове по професионални схеми (ДПФПС) се осигуряват 7638 човека. Средната им възраст е 41,1 години.
В универсалните фондове са натрупани средно 2791,84 лв., в професионалните – 3646,51 лв., в доброволните има средно по 1647,16 лв., а в доброволните по професионални схеми – 1773,68 лв.
В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към края на септември са акумулирани нетни активи на стойност 12 228 147 хил.лв. В сравнение с края на деветмесечието на 2016 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 17,88 на сто.
Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през деветмесечието  на 2017 г. възлизат на 137 670 хил.лв. Общият нетен финансов резултат на дружествата за деветмесечието  на 2017 г. е в размер на 56 676 хил.лв.

И-мейл

Парола
Вход        
Регистрация
Забравена парола

Създаден от IBS