Начало
Твоят БРОКЕР
Услуги
Партньори
Контакти
Полезни
Лични данни (GDPR)
enru
Нови 25 застрахователи и 24 застрахователни брокери от ЕС напират за нашия пазар

От наша страна един застраховател е заявил намерение да разшири застрахователната си дейност на територията на други държави-членки

За месец декември 25 застрахователни дружества от държави-членки в ЕС са нотифицирали КФН за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България. Към 31 декември 2015 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 523.    

През месец декември 24 нови застрахователни посредници от държави-членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 3 са преустановили дейност. Към 31 декември 2015 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2064.   

През декември едно застрахователно дружество със седалище на територията на Република България е заявило намерението си да разшири застрахователната си дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 декември 2015 г. общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 12.      

През месец декември няма застрахователни посредници със седалище
на територията на Република България заявили намерението си да извършват дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 декември 2015 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 39.

по статията работи: Insmarket

И-мейл

Парола
Вход        
Регистрация
Забравена парола

Създаден от IBS