Начало
Твоят БРОКЕР
Услуги
Партньори
Контакти
Полезни
Лични данни (GDPR)
enru
Живото-застраховането движи сектора през първото тримесечие

Застрахователните дружества се радват на ръст както на нетната печалба и на активите, така и на брутния премиен приход

През първото тримесечие на 2015 г. застрахователният сектор се радва на ръст както на нетната печалба и на активите, така и и брутния премиен приход. Животозастраховането продължава да дърпа сектора нагоре. През периода се увеличават и изплатените от общозастрахователните дружества обезщетения. Освен това има и разместване в челните места по пазарен дял.
За периода януари-март брутният премиен приход, реализиран от застрахователните компании в България, се равнява на 506 млн. лв. Той се повишава с 59,4 млн. лв., или с 13,3% на годишна база, разкриват изчисленията на Investor.bg на база статистиката за застрахователния пазар, публикувана от Комисията за финансов надзор (КФН).
Общата сума на активите в сектора се увеличава с 6,7% на годишна база до 3,554 млрд. лв. Освен това нетната печалба на застрахователните дружества расте с 50 на сто до 35,926 млн. лв. основно поради силния ръст на положителния финансов резултат след данъци на компаниите, специализиращи в общо застраховане.
На тях обаче се дължи и общият годишен прираст от 32% на изплатените обезщетения през първото тримесечие. През периода общата сума на претенциите по различните видове застраховки скача с 62,8 млн. лв. до 259,18 млн. лв.
В сегмента общо застраховане „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ измества „Армеец“ от първото място по пазарен дял на база брутен премиен приход
Брутният премиен приход на компаниите, осъществяващи общо застраховане, расте с 9,5% до 395,17 млн. лв. В абсолютно изражение повишението е с 34,42 млн. лв.
Само активите на общозастрахователните дружества са с 92,29 млн. лв. повече до 2,197 млрд. лв. Те се увеличават с 4,4% за година. С ръст на нетната печалба от 58% до 26,5 млн. лв. именно общозастрахователите допринасят за впечатляващия ръст на показателя за сектора.
Техен е и приносът за високия размер на платените обезщетения. През първите три месеца на годината те са за 226,53 млн. лв., което е ръст от 37,5% на годишна база.
През първото тримесечие с пазарен дял от 15,3% „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ измества „Армеец“ и заема първо място в сегмента общо застраховане. Брутният премиен приход на „Булстрад“ се повишава с 4,8 млн. лв. за година до 60,3 млн. лв. основно заради ръста при застраховките „Пожар и природни бедствия“, „Обща гражданска отговорност“, „Летателни апарати“, „Товари по време на превоз“ и „Плавателни съдове“, показва сравнението спрямо прираста при същите застраховки на „Армеец“.
В таблицата са групирани компаниите с най-голям дял на пазара на общо застраховане и измененията в брутния премиен приход през първото тримесечие, като интересна е промяната при "Евроинс", която най-вероятно отразява осъществените сделки по придобивания.
И „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ предприе ход по придобиване на друг конкурент - "ОББ-Ей Ай Джи ЗД", но сделката още е на етап сключено споразумение, като тепърва регулаторните органи трябва да се произнесат.

Дружество
Премиен приход през първото тримесечие на 2014 г. в млн. лв.
Премиен приход през първото тримесечие на 2015 г. в млн. лв.
Изменение в млн. лв.
Изменение в %
Пазарен дял
1
ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп"
55,486
60,338
4,852
8.74%
15.27%
2
 ЗАД “Армеец”
43,962
49,925
5,963
13.56%
12.63%
3
ЗК "Лев Инс" АД
47,041
40,512
-6,529
-13.88%
10.25%
4
"Застрахователно дружество Евроинс" АД
19,872
40,210
20,338
102.35%
10.18%
5
“ДЗИ - Общо застраховане” ЕАД
38,340
37,945
-395
-1.03%
9.6%
6
ЗАД "Алианц България"
29,904
31,907
2,003
6.70%
8.07%
7
ЗД “Бул инс” АД
34,446
30,328
-4,118
-11.95%
7.67%
Общо за компаниите, извършващи общозастраховане
360,756
395,171
34,415
9.54%
-

Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН
От началото на годината до края на март премийните приходи по едни от най-популярните застраховки също растат. Приходите от сключена застраховка „Сухопътни превозни средства (без релсови)“ се покачват с 12,6% на годишна база до 115,3 млн. лв. „Гражданска отговорностна автомобилистите“ бележи 8% ръст до 163,6 млн. лв., а „Зелена карта“ – 52% до 176,6 хил. лв.
Приходите от застраховки „Пожари и природни бедствия“ скачат с една четвърт за година до 49,2 млн. лв., докато по „Други щети на имуществото“ има спад от 22% до 10,27 млн. лв.
Освен това увеличението при „Обща гражданска отговорност“ е в рамките на 6,4 на сто до 12,6 млн. лв. Със 128% на годишна база до 13,29 млн. лв. се повишават приходите от застраховки „Заболяване“.
Животозастрахователите стартират силно 2015 г.
През тримесечието компаниите, извършващи животозастраховане, увеличават с 29,2% годишно сумата на своя брутен премиен приход до 110,86 млн. лв.
Активите на дружествата, съсредоточени в този сегмент, растат с 10,6% на годишна база до 1,357 млрд. лв. Нетната печалба за периода е нагоре с 31,9% до 9,4 млн. лв.
През тримесечието от животозастрахователите са изплатени претенции за само 1,06 млн. лв., или с 3,4% повече спрямо година по-рано. Общата сума към края на март е 32,64 млн. лв.
Изчисленията на Investor.bg показват още, че „Алианц България Живот“ почти удвоява премийния си приход. В таблицата са поместени и промените при другите дружества с най-голям дял на пазара на животозастраховки.

Дружество
Премиен приход през първото тримесечие на 2014 г. в млн. лв.
Премиен приход през първото тримесечие на 2015 г. в млн. лв.
Изменение в млн. лв.
Изменение в %
Пазарен дял
1
ЗАД "Алианц България Живот”
17,785
33,780
15,995
89.94%
30.5%
2
ЗАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп"
18,758
23,692
4,934
26.30%
21.4%
3
ЗК "Уника Живот" АД
10,490
14,995
4,505
42.95%
13.5%
4
"ДЗИ-Животозастраховане" ЕАД
10,626
12,026
1,400
13.18%
10.8%
5
"ОББ - Метлайф ЖЗД" АД
-
9,256
-
-
8.3%
6
"Граве България Животозастраховане" ЕАД
3,236
3,649
413
12.76%
3.3%
Общо за животозастрахователните компании
85,842
110,861
25,019
29.15%
-

Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН
Разбивка по застраховки в този сегмент показва 16% ръст на приходите от застраховка „Живот“ и рента до 73,6 млн. лв. Повишението при застраховка „Живот, свързана с инвестиционен фонд“ расте над 4,5 пъти за година до 15,14 млн. лв.
Премиите от „Женитбена и детска застраховка“ са с 4% повече до 2,5 млн. лв. Интересът към застраховка „Заболяване“ расте с 59% до приходи за 8,58 млн. лв. през тримесечието.

По статията работиха: автор Свилен Колев, редактор Десислава Попова - Investor.bg

И-мейл

Парола
Вход        
Регистрация
Забравена парола

Създаден от IBS