Начало
Твоят БРОКЕР
Услуги
Партньори
Контакти
Полезни
Лични данни (GDPR)
enru
Автомобилите вече се регистрират онлайн в общината


Източник: fakti.bg

Софтуерът на Министерство на финансите Матеус свързва системите за местни данъци и такси на общините със системата на МВР за Автоматично регистриране на автомобили

При покупка на автомобил, след като той бъде регистриран в КАТ, собственикът няма да има нужда да ходи в общината и отново да подава декларация.

Вече 206 общини използват софтуера за обработка на местни данъци и такси „Матеус“ - в това число и Столична община, като са обхванати и всичките й райони. Програмният продукт е разработен от „Информационно обслужване“ АД по поръчка на Министерството на финансите и се предоставя безплатно на местните власти. В ход е разширяването на централизираната компонента на продукта, която ще позволи онлайн обмен на важна информация към и от общинските администрации, като стъпка към поетапната реализация на услуги на електронното управление.

В областите София-град, Пловдив и Велико Търново пилотно е внедрена услуга за ежедневно получаване на данни за регистрирани и дерегистрани автомобили от КАТ-МВР към централизираната компонента на продукта в Министерство на финансите и непосредственото й предоставяне на службите „Местни данъци и такси“. До края на 2014 г. услугата ще бъде предоставена на всички общини, ползващи софтуера на Министерство на финансите. В процеса на реализация на услугата с промени в Закона за местните данъци и такси се разширява обхватът на получаваните от МВР данни с оглед допълнително подпомогане на общинските администрации при формирането на данъчни задължения за превозни средства. Услугата ще позволи от месец януари 2015 г. да се избегне необходимостта от деклариране на придобитите моторни превозни средства с един собственик в отделите за местни данъци и такси на общините, като това става по електронен път.

С безплатен персонален идентификационен код (ПИК), който може да се получи от данъчната администрация по местоживеене, гражданите ще могат да правят проверки както в данъчно-осигурителната си сметка в Националната агенция за приходите (НАП), така и на задълженията си за местни данъци и такси без необходимост от електронен подпис. Към момента тази услуга е активна за София-град и община Велико Търново.

В ход е пилотно тестване на услуга за предоставяне на данни от общините в Министерство на финансите, която ще даде възможност за онлайн проверка за неправомерно ползване на облекчения в повече от една община и събиране на обобщена информация за задълженията и приходите от местни данъци и такси в страната.Централизацията на информацията ще позволи преглед на задълженията за данъчно задължени лица във всички общини, което ще елиминира възможността да се ползват многократно данъчни облекчения, като например за регистрирано основно жилище.

Министерството на финансите планира внедряването на допълнителни функционалности за онлайн подаване на декларации за придобити имоти, обработка и връщане на отговор на подателя за статуса на приетия документ и други.

В исторически план Министерство на финансите решава да инвестира в подобна система още през 2008 г., но интензивно по нея се работи от втората половина на 2009 г. съвместно с експерти от Националната агенция за приходите, Националното сдружение на общините в Република България, представители на експерти от общини с оглед създаване на функционалните изисквания и методологията за системата.

Първоначално проектът стартира с пилотно внедряване в четири общини и впоследствие в още пет. През 2011 г. продуктът е внедрен в 118 общини, след което и в още 88. За развитието, внедряването и поддържането на продукта в общините до момента Министерство на финансите е инвестирало над 4 млн. лв., като чрез централизираната инвестиция се постига както икономия от мащаба, така и въвеждането на единна методология при администрирането на приходите от местни данъци и такси. Продуктът не е задължителен за общините като всяка може по своя преценка да ползва друга система.

Софтуерът отговаря на целите на Министерство на финансите, свързани с намаляването на разплащанията в брой, като може да обработва плащания чрез ПОС терминали и поддържа онлайн плащане, ако общината има сключен договор с търговска банка. Към системата е разработено и уеб базирано приложение, позволяващо онлайн проверка на задълженията на данъчно задължено лице към съответната община.

И-мейл

Парола
Вход        
Регистрация
Забравена парола

Създаден от IBS