Начало
Твоят БРОКЕР
Услуги
Партньори
Контакти
Полезни
Лични данни (GDPR)
Сигнали
enru
Разплащателна сметка – 5-те банки с най-ниска месечна такса за поддръжка

60% от банките на пазара начисляват такса в размер на 2,50 лв. месечно, ако е издадена дебитна карта към сметката. 2 банки не начисляват такса за поддръжка. В случаите, когато няма издадена дебитна карта, най-добрите предложения са в границата от 0 до около 3 лв. Анализ на тарифите на банките показва, че почти 80% от тях начисляват такса в размер от 3 до 4 лв. месечно, ако към сметката не е издадена дебитна карта

Разплащателната сметка е може би един от най-масово използваните банкови продукти. Причините и целите за използването на една разплащателна сметка са най-различни. Разбира се, този продукт не е безплатен и таксите са сред показателите предизвикващи най-голям интерес. Предвид масовостта на продукта MoitePari.bg поставя началото на регулярна класация на банките, базирана на условията им по разплащателни сметки.


При откриване на разплащателна сметка банките предлагат възможност към нея да бъде издадена дебитна карта. В зависимост от това и месечната такса за поддръжка е в различен размер.


С издадена дебитна карта

Тук основна роля играе процесът на дигитализация на банковия сектор и преориентиране към безналичните трансакции. Следвайки тези процеси банките полагат усилия и насочват вниманието на своите клиенти към инструменти опосредстващи именно безналичните операции. Един такъв продукт е дебитната карта и част от стимулите да бъдат използвани са по-ниските месечни такси за обслужване на разплащателна сметка, ако към нея има издадена такава карта.

MoitePari.bg анализира всички предложения на банките и класира тези с най-ниски месечни такси за поддръжка на сметка с издадена дебитна карта към нея. Сред тях 2 не начисляват такса. Това са Интернешънъл Асет Банк и Ти Би Ай Банк, а при останалите се наблюдава обединяване около 2,50 лв. месечно.

Банките с най-ниски месечни такси за поддръжка на сметка с издадена дебитна карта към нея*03.12.21 г. - В началото на декември, установихме, че има промяна при Токуда Банк относно месечната такса за поддръжка на разплащателна сметка с издадена към нея дебитна карта. Като в случая имаме увеличение с 0,50 ст. и така месечната такса за поддръжка става от 2,50 лева, на 3,00 лева. Поради тези промени банката отпада от нашата класация.

Към 01.06.2022 г. промените са при банка ДСК - повишение на месечната такса за поддръжка на сметки с издадена дебитна карта с 0.10 ст. Банката отпада от класацията.

Намерете най-добрата оферта за разплащателна сметка

Без издадена дебитна карта

В опита си банките да насочат клиентите да използват дебитни карти те правят ясно видима диференциация по отношение на таксите за поддръжка на сметка. Когато към сметката няма издадена дебитна карта, очаквано таксата е по-висока. Прегледът на условията на банките сочи, че една единствена не начислява такса за поддръжка на разплащателна сметка, ако към нея няма издадена дебитна карта. Това е Ти Би Ай Банк. За разлика от случая, когато има издадена дебитна карта, тук такса в размер на 2,50 лв. има само при една банка - Те-Дже Зираат. При 5-те банки с най-ниски месечни такси за обслужване на сметка, без дебитна карта към нея се разходите се ограничават в диапазона 0 – 3,50 лв. месечно. При банките извън класацията този месечен разход се фиксира в границите между 3 и 4 лв. месечно.

Банките с най-ниски месечни такси за поддръжка на сметка без издадена дебитна карта към нея


*03.12.21 г. - Както са установени промени при разплащателните сметки с издадена дебитна карта, такива промени има при месечната такса за поддръжка на разплащателни сметки без издадена карта към сметката. В случая има увеличение при Алианц Банк, като таксата за поддръжка се увеличава с 1,80 лева, така таксата става от 2,20 лева на 4 лева. Следващата банка, при която има промени, е Търговска като таксата за поддръжка се увеличава с 0,30 ст. или увеличение от 2,90 лева на 3,20 лева. В случая двете банки отпадат от нашата класация, а на тяхно място застава Тексим Банк.

*Към 28.01.2022 г. са установени промени при Тексим Банк, така банката повишава месечната такса за поддръжка на разплащателна сметка без издадена дебитна карта, като повишението е с 0.50 лева. Следователно месечната такса става от 3 лв. на 3.50 лв. Изглежда, че предстои и други банки да последват примера с увеличението на тези такси.

*Към 23.02.2022 г. промените, които са установени, са при Общинска банка - повишение на месечната такса за поддръжка на сметки без дебитна карта е в размер на 1.20 лв. Така таксата за услугата се променя от 2.80 лв. и става 4 лв. Поради промените банката отпада от нашата класация, а на нейно място застава БАКБ.

Към 01.06.2022 г. установените промени са при две банки. Повишение на таксата за разплащателна сметка без издадена дебитна карта има при БАКБ. Повишението е с 0.60 ст., така таксата за месечна поддръжка става 3.80 BGN. Повишение на тази такса има и при Интернешънъл асет банк. Повишението е от 2.90 лв. на 4 лв.

Източник: https://www.moitepari.bg/spravochnik/avtor/ivan-stojkov

И-мейл

Парола
Вход        
Регистрация
Забравена парола

Създаден от IBS