Начало
Твоят БРОКЕР
Услуги
Партньори
Контакти
Полезни
Лични данни (GDPR)
Сигнали
Твоят ДОМ Твоят ЖИВОТ Твоят АВТОМОБИЛ Твоят БИЗНЕС
enru

ТВОЕТО ЗДРАВЕ И СТИЛ НА ЖИВОТ

Покритието на Вашия живот и начин на живот - получаването на доходи, за да плащате заемите и своята издръжка по време на заболяване или увреждане, е съществена част от доброто финансово планиране.

Съществуват два начина на осигуряване и един за застраховане, като покритията се доближават или припокриват, те са:

Hide details for Здравно осигуряванеЗдравно осигуряване
НЗОК и частни здравно-осигурителни дружества.

Здравна грижа и сигурност за Вас и Вашите служители!

ПРЕДМЕТ НА ЗДРАВНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ - финансово обезпечаване на рискове свързани с нарушено лично здравно състояние, произтичащо от: заболяване, телесно увреждане при злополука, при лечение и наблюдение на лица с минали и диагностицирани хронични заболявания. Предмет на здравно застраховане още е и поемане на риск за финансово обезпечаване на разходи при осигуряване на медицински грижи по събития свързани с физиологични състояния, като бременност и раждане. Обезпечават се разходи съпътстващи осигуряването на медицински грижи и лечение, като: лекарствени средства, хомеопатични препарати, витамини, медицински консумативи, импланти, диоптрични стъкла за очила и/или лещи за корекция на зрението и други медицински стоки.


МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ И СТОКИ – ОСИГУРЕНИ ПРИ ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ – в най-общ план застрахователните компании са обособили медицинските услуги в следните раздели на здравни пакети:
• ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ – здравен пакет, който осигурява: селектиране, организиране и провеждане на профилактични програми съгласно ЗЗБУТ /закон за безопасни условия на труд/ или програми свързани с превенция и борба със социално-значими заболявания. Покритието на този здравен пакет може да бъде изготвено изцяло по задание на клиента.
• ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – включва първични и повторни медицински прегледи от специалисти и хабилитирани лица в извънболнични или домашни условия. Пакета осигурява пълен набор от клинико-лабораторни, клинико-инструментални изследвания, образна диагностика, амбулаторни хирургични интервенции и рехабилитация.
• БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - включва диагностика и лечение в клиники и отделения на многопрофилни и специализирани болници за активно лечение, манипулации, операции, раждане, рехабилитация и санаториално лечение.
• ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА И МЕДИЦИНСКИ СТОКИ – пакета предоставя възможност за възстановяване на разходи за закупени лекарствени средства и медицински стоки предписани от специалист и необходими за стабилизиране на здравния статус на застрахования пациент.
• ДЕНТАЛНА ПОМОЩ – осигурява финансова обезпеченост при възникнала нужда от стоматологична помощ.

ПРИНЦИП НА ПОЛЗВАНЕ НА МЕДЦИНСКИТЕ УСЛУГИ – медицинските услуги могат да бъдат ползвани, чрез:
• АБОНАМЕНТ – застрахованите лица се обслужват и получават медицински грижи в мрежата от партньори за абонаментно обслужване на застрахователната компания и не заплащат за ползваните от тях услуги, легитимирайки се с персонална здравна карта.
• ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ – лицата ползват медицински услуги извън списъка с партньори за абонаментно обслужване, заплащат за ползваните услуги, след което комплектоват необходимия набор от документация и завеждат претенция към застрахователната компания, която възстановява извършените от лицето разходи в уговорения срок за покритите здравни рискове.

ЗАЩО Е ДОБРА ИДЕЯ ДА ИМАМЕ ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА
• 24-h медицински грижи;
• Осигурени медицински услуги на територията на цялата страна;
• Свободен достъп до специалисти и хабилитирани лица;
• Възможност за ползване на най-нова медицинска апаратура;
• Мобилна здравна консултация;
• Координация на лечебния и оперативен процес;
• Контрол върху личните застрахователните финансови лимити;
• Финансова обезпеченост;
• Качествено медицинско обслужване;
• Без заплащане;
• Без нерегламентирани финансови плащания.


ПОЛЗИ ОТ МЕДИЦИНСКОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
• Значително ограничаване на отсъствията по болест;
• По-бързо и по-ефективно възстановяване на здравето на служителите;
• По-кратки срокове за възстановяване на служителите след боледуване;
• Прекъсването на работния процес поради изостряне на хронични заболявания се свежда до минимум;
• Намаляване до напълно отстраняване на злоупотребите с болнични листове и медицински документи;
• Здравната застраховка повишава жизнения стандарт на служителите;
• Стимулира лоялността на служителите към работодателя;
• Мотивира служителите и способства за увеличаване на продуктивността на труда им;
• Повишена конкурентоспособност при наемане и задържане на по-добрите служители в условията на местния пазар на труда;
• Вноските за здравна застраховка за сметка на работодателя, съгласно чл. 208 от ЗКПО в размер до 60 лв. месечно за осигурен служител, се определят като разход на компанията, неподлежащ на данъчно облагане.


ПОЛЗИ ОТ МЕДИЦИНСКОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
• Качествено медицинско обслужване;
• Осигурена медицинска грижа в цялата страна;
• Без необходимост от медицинско направление от личен лекар;
• Без заплащане на медицинските услуги;
• Без нерегламентирани плащания;
• Услугите се ползват на момента;
• Свободен достъп до специалисти и хабилитирани лица;
• Свободен достъп до най-модерна медицинска апаратура;
• Осигурени високоспециализирани и скъпоструващи изследвания;
• Персонални медицински координатори;
• Доверен лекар и медицински консултанти;

КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАСТРАХОВАН
Здравната застраховка осигурява медицинска грижа и здравна сигурност на деца от 1 месец до 26 год. и възрастни от 18 до 70 год.

КЪДЕ МОЖЕ ДА ПОЛЗВАМЕ МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ
Медицинската застраховка е валидна за територията на Република България. Отделните застрахователни компании поддържат списъци с лечебни заведения - партньори за абонаментно обслужване.
Всяка медицинска услуга, която застрахованото лице е ползвало извън списъците за абонаментно обслужване, но е обект на покритието цитирано в застрахователната полица подлежи на обезщетение. Обезщетението се изпълнява, чрез възстановяване на разходи съгласно правилата и процедурите на съответната застрахователна компания.

КОЛКО МОЖЕ ДА ПОЛЗВАМЕ
Застрахователните компании предлагат различни по обем покрития, групирани в различни опции или т. нар. нива на покритие, съответно и с различни индивидуални годишни финансови лимити.
Всяко физическо или юридическо лице, което има намерение да сключи полица за здравно застраховане има възможност да договори условията, които го удовлетворяват – обем на здравните услуги, ниво на покритие, финансови лимити, ценови параметри и други специални условия.

КАК МОЖЕ ДА СЕ ЗАСТРАХОВАМЕ
• Чрез Индивидуална или семейна полица за здравно застраховане;
• Чрез сключване на полица за корпоративно обслужване;


СПРЕТЕ ДА ХВЪРЛЯТЕ ПАРИ НА ВЯТЪРА!!!
Осигурете защита на собственото Ви здраве, това на семейството и служителите Ви, СЕГА!

За нас ще бъде удоволствие да отговорим на Вашите въпроси, да представим услугите лично и да изготвим предложение изцяло съобразено с Вашите интереси!

Hide details for Пенсионно осигуряванеПенсионно осигуряване
Всички доброволни фондове за пенсиониране плащат обезщетения при смърт или пълна инвалидност, като Вие или Вашето семейство получавате пенсия по време на периоди на заболяване или увреждане.
Hide details for Живото-застрахованеЖивото-застраховане
Осигурява Вас и Вашите най-близки, във време, когато това е най-необходимо - в случай на вашата смърт, инвалидност, в дългосрочен план болест или нараняване. Адекватното застрахователно покритие може да осигури Вас и всеки, който зависи от Вас - със сигурност, спокойствие и липса на финансови затруднения ако с Вашето здраве или живот нещо се случи.
Винаги имайте предвид, че застраховка "Живот" осигурява защита за Вас и Вашето семейство когато нещо непредвидено се случи.

Покритие за Вашия живот и начин на живот обикновено са вариации на временна загуба на трудоспособност, трайна загуба на трудоспособност и смърт, както и медикаменти, болнично и до-болнично лечение. Описаните рискове се комбинират и с това, дали сте покрити само по време на работа или 24 часа, както и дали причината е злополука или заболяване.
Вариантите предлагани на пазара са многобройни, но преценете за Вас кое е най-важното и се вслушайте във Вашия застрахователен съветник.

Не всички застрахователни брокери се справят с живото-застраховането. Въпреки това много брокери могат да отговорят на вашите нужди за застраховка "Живот" - като част от цялостните си планове за управление на риска, дали директно чрез своя брокер или в съдружие с други лицензирани съветници. Професионалната консултация може да Ви помогне, защото разходите за застраховката се различават значително - в зависимост от различните комбинации от рискове, покрития и изключения.

Съвет(!): Поинтересувайте се от данъчния ефект на Вашата дългосрочна застраховка "Живот".
И-мейл

Парола
Вход        
Регистрация
Забравена парола

Създаден от IBS