Начало
Твоят БРОКЕР
Услуги
Партньори
Контакти
Полезни
Лични данни (GDPR)
Твоят ДОМ Твоят ЖИВОТ Твоят АВТОМОБИЛ Твоят БИЗНЕС
enru

ТВОЕТО ЗДРАВЕ И СТИЛ НА ЖИВОТ

Покритието на Вашия живот и начин на живот - получаването на доходи, за да плащате заемите и своята издръжка по време на заболяване или увреждане, е съществена част от доброто финансово планиране.

Съществуват два начина на осигуряване и един за застраховане, като покритията се доближават или припокриват, те са:

Hide details for Здравно осигуряванеЗдравно осигуряване
НЗОК и частни здравно-осигурителни дружества.

Здравна грижа и сигурност за Вас и Вашите служители!

ПРЕДМЕТ НА ЗДРАВНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ - финансово обезпечаване на рискове свързани с нарушено лично здравно състояние, произтичащо от: заболяване, телесно увреждане при злополука, при лечение и наблюдение на лица с минали и диагностицирани хронични заболявания. Предмет на здравно застраховане още е и поемане на риск за финансово обезпечаване на разходи при осигуряване на медицински грижи по събития свързани с физиологични състояния, като бременност и раждане. Обезпечават се разходи съпътстващи осигуряването на медицински грижи и лечение, като: лекарствени средства, хомеопатични препарати, витамини, медицински консумативи, импланти, диоптрични стъкла за очила и/или лещи за корекция на зрението и други медицински стоки.


МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ И СТОКИ – ОСИГУРЕНИ ПРИ ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ – в най-общ план застрахователните компании са обособили медицинските услуги в следните раздели на здравни пакети:
• ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ – здравен пакет, който осигурява: селектиране, организиране и провеждане на профилактични програми съгласно ЗЗБУТ /закон за безопасни условия на труд/ или програми свързани с превенция и борба със социално-значими заболявания. Покритието на този здравен пакет може да бъде изготвено изцяло по задание на клиента.
• ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – включва първични и повторни медицински прегледи от специалисти и хабилитирани лица в извънболнични или домашни условия. Пакета осигурява пълен набор от клинико-лабораторни, клинико-инструментални изследвания, образна диагностика, амбулаторни хирургични интервенции и рехабилитация.
• БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - включва диагностика и лечение в клиники и отделения на многопрофилни и специализирани болници за активно лечение, манипулации, операции, раждане, рехабилитация и санаториално лечение.
• ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА И МЕДИЦИНСКИ СТОКИ – пакета предоставя възможност за възстановяване на разходи за закупени лекарствени средства и медицински стоки предписани от специалист и необходими за стабилизиране на здравния статус на застрахования пациент.
• ДЕНТАЛНА ПОМОЩ – осигурява финансова обезпеченост при възникнала нужда от стоматологична помощ.

ПРИНЦИП НА ПОЛЗВАНЕ НА МЕДЦИНСКИТЕ УСЛУГИ – медицинските услуги могат да бъдат ползвани, чрез:
• АБОНАМЕНТ – застрахованите лица се обслужват и получават медицински грижи в мрежата от партньори за абонаментно обслужване на застрахователната компания и не заплащат за ползваните от тях услуги, легитимирайки се с персонална здравна карта.
• ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ – лицата ползват медицински услуги извън списъка с партньори за абонаментно обслужване, заплащат за ползваните услуги, след което комплектоват необходимия набор от документация и завеждат претенция към застрахователната компания, която възстановява извършените от лицето разходи в уговорения срок за покритите здравни рискове.

ЗАЩО Е ДОБРА ИДЕЯ ДА ИМАМЕ ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА
• 24-h медицински грижи;
• Осигурени медицински услуги на територията на цялата страна;
• Свободен достъп до специалисти и хабилитирани лица;
• Възможност за ползване на най-нова медицинска апаратура;
• Мобилна здравна консултация;
• Координация на лечебния и оперативен процес;
• Контрол върху личните застрахователните финансови лимити;
• Финансова обезпеченост;
• Качествено медицинско обслужване;
• Без заплащане;
• Без нерегламентирани финансови плащания.


ПОЛЗИ ОТ МЕДИЦИНСКОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
• Значително ограничаване на отсъствията по болест;
• По-бързо и по-ефективно възстановяване на здравето на служителите;
• По-кратки срокове за възстановяване на служителите след боледуване;
• Прекъсването на работния процес поради изостряне на хронични заболявания се свежда до минимум;
• Намаляване до напълно отстраняване на злоупотребите с болнични листове и медицински документи;
• Здравната застраховка повишава жизнения стандарт на служителите;
• Стимулира лоялността на служителите към работодателя;
• Мотивира служителите и способства за увеличаване на продуктивността на труда им;
• Повишена конкурентоспособност при наемане и задържане на по-добрите служители в условията на местния пазар на труда;
• Вноските за здравна застраховка за сметка на работодателя, съгласно чл. 208 от ЗКПО в размер до 60 лв. месечно за осигурен служител, се определят като разход на компанията, неподлежащ на данъчно облагане.


ПОЛЗИ ОТ МЕДИЦИНСКОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
• Качествено медицинско обслужване;
• Осигурена медицинска грижа в цялата страна;
• Без необходимост от медицинско направление от личен лекар;
• Без заплащане на медицинските услуги;
• Без нерегламентирани плащания;
• Услугите се ползват на момента;
• Свободен достъп до специалисти и хабилитирани лица;
• Свободен достъп до най-модерна медицинска апаратура;
• Осигурени високоспециализирани и скъпоструващи изследвания;
• Персонални медицински координатори;
• Доверен лекар и медицински консултанти;

КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАСТРАХОВАН
Здравната застраховка осигурява медицинска грижа и здравна сигурност на деца от 1 месец до 26 год. и възрастни от 18 до 70 год.

КЪДЕ МОЖЕ ДА ПОЛЗВАМЕ МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ
Медицинската застраховка е валидна за територията на Република България. Отделните застрахователни компании поддържат списъци с лечебни заведения - партньори за абонаментно обслужване.
Всяка медицинска услуга, която застрахованото лице е ползвало извън списъците за абонаментно обслужване, но е обект на покритието цитирано в застрахователната полица подлежи на обезщетение. Обезщетението се изпълнява, чрез възстановяване на разходи съгласно правилата и процедурите на съответната застрахователна компания.

КОЛКО МОЖЕ ДА ПОЛЗВАМЕ
Застрахователните компании предлагат различни по обем покрития, групирани в различни опции или т. нар. нива на покритие, съответно и с различни индивидуални годишни финансови лимити.
Всяко физическо или юридическо лице, което има намерение да сключи полица за здравно застраховане има възможност да договори условията, които го удовлетворяват – обем на здравните услуги, ниво на покритие, финансови лимити, ценови параметри и други специални условия.

КАК МОЖЕ ДА СЕ ЗАСТРАХОВАМЕ
• Чрез Индивидуална или семейна полица за здравно застраховане;
• Чрез сключване на полица за корпоративно обслужване;


СПРЕТЕ ДА ХВЪРЛЯТЕ ПАРИ НА ВЯТЪРА!!!
Осигурете защита на собственото Ви здраве, това на семейството и служителите Ви, СЕГА!

За нас ще бъде удоволствие да отговорим на Вашите въпроси, да представим услугите лично и да изготвим предложение изцяло съобразено с Вашите интереси!
Show details for Пенсионно осигуряванеПенсионно осигуряване
Hide details for Живото-застрахованеЖивото-застраховане
Осигурява Вас и Вашите най-близки, във време, когато това е най-необходимо - в случай на вашата смърт, инвалидност, в дългосрочен план болест или нараняване. Адекватното застрахователно покритие може да осигури Вас и всеки, който зависи от Вас - със сигурност, спокойствие и липса на финансови затруднения ако с Вашето здраве или живот нещо се случи.
Винаги имайте предвид, че застраховка "Живот" осигурява защита за Вас и Вашето семейство когато нещо непредвидено се случи.

Покритие за Вашия живот и начин на живот обикновено са вариации на временна загуба на трудоспособност, трайна загуба на трудоспособност и смърт, както и медикаменти, болнично и до-болнично лечение. Описаните рискове се комбинират и с това, дали сте покрити само по време на работа или 24 часа, както и дали причината е злополука или заболяване.
Вариантите предлагани на пазара са многобройни, но преценете за Вас кое е най-важното и се вслушайте във Вашия застрахователен съветник.

Не всички застрахователни брокери се справят с живото-застраховането. Въпреки това много брокери могат да отговорят на вашите нужди за застраховка "Живот" - като част от цялостните си планове за управление на риска, дали директно чрез своя брокер или в съдружие с други лицензирани съветници. Професионалната консултация може да Ви помогне, защото разходите за застраховката се различават значително - в зависимост от различните комбинации от рискове, покрития и изключения.

Съвет(!): Поинтересувайте се от данъчния ефект на Вашата дългосрочна застраховка "Живот".

И-мейл

Парола
Вход        
Регистрация
Забравена парола

Създаден от IBS